.

Aleksejs Vaganovs
Dzimis 1979. gadā
2008 gadā apsolvēju "Birutas Mageles starptautisko stilistu skolu", fotogrāfs.
Izstādēs piedalos kopš 2006. gada. Darbi atrodas privātkoleksijās Latvijā, Igaunijā.
Pirmo reizi fotoaparātu rokās paņēmu 14 gadu vecumā, attīstīt un drukāt savas fotogrāfijas jau tad mācēju pats. 2008. gadā pabeidzu profesionālo fotogrāfijas skolu.
Mani aizrauj dabas, arhitektūras un cilvēka studijas. Pēdējo divu gadu laikā ar lielu intresi pētu un realizēju alternatīvo fotogrāfiju.
Savu foto prasmi un izglītību izmantoju reportāžas fotogrāfijā (kāzas, kristības, privātās fotosesijas ......... )


Алексей Ваганов
Родился в 1979 году.
2008 году закончил "Birutas Mageles starptautisko stilistu skolu" фотограф.
В выставках принимаю участие с 2006 года. Работы находятся в частных коллекциях в Латвии, Эстонии.
Первый раз фотоаппарат взял в руки в 14 лет, проявлял и печатал фотографии сам. 2008 году закончил профессианальную школу фотографии.
Меня захватывает изучение природы, архитектуры, человека ……
Последние два года с большим интересом изучаю и эксперементирую с альтернативными способами фотографии.
Свои умение и образование использую в репортажной фотографии (свадьбы, крестины, частные фотосессии ........ )

 
Untitled